Chính sách đổi, hủy dịch vụ và hoàn tiền

2022-07-25T10:38:42-04:00https://www.timurtravel.com/vi/chinh-sach-huy-dich-vu-va-hoan-tien/chinh-sach-doi-huy-dich-vu-va-hoan-tien.html/themes/b5/images/no_image.gif
TIMUR TRAVEL
Trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của TIMUR TRAVEL, bạn nên đọc kỹ các điều khoản của Chính sách đổi, hủy dịch vụ và hoàn tiền này.
Chính sách thay đổi thời gian thực hiện dịch vụ
Trong trường hợp khách hàng muốn đổi ngày sử dụng dịch vụ đã đặt, muộn nhất là trước thời điểm thực hiện dịch vụ 72 giờ khách hàng cần truy cập vào trang dịch vụ đã đặt, chọn “Đơn hàng của tôi” và click vào nút “Sửa đơn hàng” để thay đổi ngày thực hiện dịch vụ. Nếu có bất kỳ vướng mắc gì trong việc thay đổi ngày thực hiện dịch vụ, khách hàng có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho chúng tôi tại mục “Hỗ trợ khách hàng” của trang “Đơn hàng của tôi”.
Chính sách thay đổi thời gian thực hiện dịch vụ không áp dụng cho các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp như dịch vụ thị thực nhập cảnh Việt Nam, đặt phòng khách sạn v.v…

Chính sách đổi dịch vụ
Nếu khách hàng muốn đổi dịch vụ đã thanh toán qua một dịch vụ khác cũng do chúng tôi cung cấp, chậm nhất 72 giờ trước thời gian thực hiện khách hàng cần gửi yêu cầu đến chúng tôi tại mục “Hỗ trợ khách hàng” của trang “Đơn hàng của tôi” và thanh toán khoản chênh lệch giá dịch vụ (nếu có). Trong trường hợp khoản phí mà khách hàng đã thanh toán lớn hơn khoản phí của dịch vụ mới, chính sách hoàn lại khoản chênh lệch sẽ không được áp dụng.
Chính sách đổi dịch vụ không áp dụng cho các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp như dịch vụ thị thực nhập cảnh Việt Nam, đặt phòng khách sạn v.v…

Chính sách hủy dịch vụ
Trong trường hợp khách hàng đã hoàn thành việc đặt dịch vụ và thanh toán phí cho TIMUR TRAVEL nhưng vì lý do nào đó không thể sử dụng dịch vụ đã đặt, muộn nhất là trước thời gian thực hiện dịch vụ 72 giờ khách hàng cần gửi thông báo cho chúng tôi bằng cách truy cập vào trang dịch vụ mà khách hàng đã đặt, chọn “Đơn hàng của tôi”, “Các thiết lập khác” và click vào nút “Hủy đơn hàng”.
Chính sách hủy dịch vụ không áp dụng cho các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp như dịch vụ thị thực nhập cảnh Việt Nam, đặt phòng khách sạn v.v…

Đảm bảo hoàn tiền
Nếu việc hủy sử dụng dịch vụ của khách hàng đáp ứng được yêu cầu của “Chính sách hủy dịch vụ” nêu trên, chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn trả lại khoản phí mà khách hàng đã thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm chúng tôi nhận được yêu cầu hủy đơn hàng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Việc hoàn tiền này sẽ được chúng tôi thông báo cho khách hàng qua điện thoại hoặc email. Trong trường hợp việc hoàn tiền được thực hiện qua ngân hàng thì phí chuyển khoản hoàn tiền sẽ do khách hàng chịu và được quy định theo từng ngân hàng mà khách hàng đang sử dụng.

Lưu ý khách hàng
Chính sách hoàn phí này chỉ áp dụng với các khoản phí dịch vụ do TIMUR TRAVEL cung cấp và thu phí. Chính sách này không áp dụng đối với khoản phí được chi trả cho bên thứ ba như phí xin thị thực nhập cảnh Việt Nam, phí đặt phòng khách sạn v.v...
Chính sách Hoàn tiền này chỉ được áp dụng nếu khách hàng gửi cho chúng tôi thông báo hủy đơn hàng chậm nhất là 72 giờ trước thời gian thực hiện dịch vụ. Chính sách hoàn tiền này không áp dụng khi khách hàng tự ý hủy dịch vụ mà không thông báo cho chúng tôi hoặc thông báo muộn hơn 72 giờ trước thời điểm dịch vụ được cung cấp.

Chính sách đổi, hủy dịch vụ và hoàn tiền này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 cho tới khi có điều chỉnh và thông báo chính thức trên website này.

Trân trọng.
QR-Code: Chính sách đổi, hủy dịch vụ và hoàn tiền